FSC mærkning

FSC® passer på skove og mennesker i hele verden

Få FSC®-certificeret dine tryksager hos Ecograf helt GRATIS 

Alt du skal gøre er at sige til

Hos Ecograf er vi stolte af FSC-mærket på vores papir- og tryksager, da den garanterer, at det papir, vi bruger i vores produktion, er blevet produceret under ordentlige forhold med respekt for skoven og bæredygtighed. Vi kan nemlig gennem vores FSC-certificering dokumentere sporbarheden hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra.

Når du som forbruger eller virksomhed vælger tryksager, der bærer FSC-mærkning, får du en garanti for, at du kan købe med god samvittighed – du er nemlig med til at sikre naturen og de sociale forhold i FSC-skove.

Læs videre for at lære om nogle af de mange gode grunde til at vælge FSC-certificerede papirvarer.

FSC® C109833

Hvad er FSC og FSC-mærket?

Forest Stewardship Council® (FSC) har 25 år erfaring i bæredygtig skovforvaltning. De opstiller standarderne for FSC-certificering, som så bliver foretaget og godkendt af tredjeparts certificeringsorganer. FSC er desuden den eneste internationale mærkningsordning til træ, der har bred opbakning fra organisationer som WWF (Verdens Naturfonden), Greenpeace og Verdens Skove, samt fra virksomheder verden over.

I FSC-skove bliver der ikke fældet mere træ, end der genplantes – eller end skoven selv kan nå at reproducere. FSC-mærket garanterer også, at dyr og planteliv i skoven bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, gør det under rimelige arbejdsforhold, dvs. med ordenligt sikkerhedsudstyr og fornuftig løn.

FSC-certificeringen er derfor med til at passe på skove og mennesker i hele verden. Det betyder, at du med god samvittighed kan købe FSC-mærket papir og tryksager, da du kan vide dig sikker på, at råvarer ikke kommer fra udsatte skovområder – eller bliver udvundet under kummerlige arbejdsforhold.

Du kan læse mere om FSC på deres hjemmeside.

FSCs principper og kriterier

Hele tanken bag FSC bygger på FSC’s 10 principper og kriterier, som er en slags grundlov for FSC, og som gælder for FSC-certificerede skove i hele verden.

Fordi skove i verden ikke er ens, udvikler de nationale FSC-kontorer – f.eks. FSC Danmark – en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder, men altid er i overensstemmelse med de internationale principper og kriterier. Både de internationale principper og kriterier og de nationale skovstandarder udvikles af repræsentanter fra skovbruget, miljøorganisationer og sociale organisationer i konsensus.

Læs mere om de 10 principper og kriterier, som danner grundlag for FSC

Hvorfor skal jeg vælge
FSC-certificerede tryksager?

Når du vælger FSC-certificerede tryksager, støtter du de skovejere, der har valgt at drive skoven med respekt for mennesker og natur. En respekt som går hånd i hånd med social-, miljømæssig, – og økonomisk ansvarlighed.

Desuden er der en stigende forventning fra forbrugere, at virksomhederne skal være en del af løsningen, når det kommer til miljømæssige og sociale udfordringer. Ved at vælge at få FSC-mærkning på jeres tryksager signalerer I, at I målrettet har valgt at støtte bæredygtig skovdrift, hvilket er med til at styrke jeres eget brand.

Værdien af FSC-certificerede tryksager

Sikrer skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer

Bæredygtigt drevne skove har ikke kun en betydning for de mennesker, som lever i og af dem. Også dyr og planter, som er dybt afhængige af skovenes naturlige ressourcer, sikres ordentlige forhold. I en FSC-skov lever truede dyr en tryg tilværelse, fordi områderne, de lever i, fredes mod fældning.

Giver lokalbefolkningen mulighed for at få gavn af skoven

I en FSC-certificeret skov er de indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. Desuden får de lov til at frede hellige pladser og kan bevare deres bosteder og jagtområder. Der ansættes også lokale arbejdere, hvilket betyder, at lokalbefolkningen kan få en indtægt fra den skov, de bor ved, og samtidig mulighed for en uddannelse i skovdrift.

Fremmer miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig skovdrift over hele verden

Når man køber FSC-certificerede varer, så er det varer, der er handlet på normale og lovlige markedsvilkår og ikke som en tilskudsordning til producenten. Dermed får producenten en ordentlig pris for deres træ og dermed fristes skovejerne ikke til at fælde og brænde skovene af for at tjene hurtige penge. De motiveres derimod til at drive skovene med omtanke for også i fremtiden at kunne tjene penge på dem.

Er tryksager værre for miljøet end digitale medier?

Tryksagen er ikke en større miljøsynder

Med det øgede fokus på miljø og bæredygtighed er der mange sejlivede myter om, at det er mere ressourcekrævende og miljøbelastende at benytte sig af tryksager frem for digitale medier. Men det er en skrøne. Man redder ikke de sydamerikanske regnskove ved at spare på papirforbruget, da det meste af det papir vi bruger i Danmark, stammer fra bæredygtige skovbrug i Europa.

Bæredygtigt skovbrug er skovbrug, hvor man dyrker skoven på en måde, som tager hensyn til de dyr og planter, som lever i skoven. Når man fælder skov, så genplanter man skoven. Faktisk vokser Europas skove årligt med et areal, der svarer til 1,5 gange Fyn (kilde: Tryk med ansvar).
Der bliver altså ikke drevet rovdrift på regnskove eller andre naturressourcer.

Når de træer, der bliver plantet, vokser, oplagrer de CO2, der bindes i træet og først udledes igen, når træet afbrændes. Det vil sige, at papir og andre produkter fremstillet af træ, er med til at sikre at kuldioxid lagres og fjernes fra atmosfæren. Og selv om der bruges en del vand til fremstilling af papir, kører vandet i lukkede systemer, hvor papirfabrikken renser og bruger vandet igen og igen, så det ikke forurener åer og søer.

Tryksagers klimaprofil er derfor lang bedre, end de fleste tror – dog alt afhængigt af slutbrugerens adfærd.

Har du brug for hjælp?

Vi kan skræddersy din tryksag lige efter dit hoved. Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål, kan du altid ringe til os for assistance på tlf. 70 25 77 88 .
Du kan også ringe direkte til vores kunderådgivere, Jacob på tlf. 30 73 45 59 eller Ole på tlf. 30 56 30 56

Læs vores Tips&Tricks til fremstilling af en førsteklasses trykfil
envelopemagnifiercrosschevron-downplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram