Alt du skal vide om CO2-neutrale tryksager

Hvad er en CO2- eller klimaneutral tryksag?

CO2-neutrale tryksager, er tryksager, hvems klimapåvirkning har været kompenseret for, f.eks. gennem køb af CO2-kreditter. Det vil sige, udtrykket klimaneutral betyder ikke, at der ikke blev udledt CO2 i forbindelse med din tryksagsproduktion, men at man har betalt for at skabe en form for kunstig balance - ofte et andet sted i verden end, hvor produktionen ligger.

Det er nødvendigt, fordi det ikke er muligt pt. at producere og levere tryksager uden en form for CO2-udledning et eller andet sted i produktets livscyklus.

Lad dig ikke narre: en stor forurener, der betaler en formue til at plante træer og blive “CO2-neutral”, uden at først forsøge at reducere deres miljøpåvirkning,
er ikke bæredygtig. 

Er CO2-neutralisering bæredygtig?

Ja, så lang det gøres rigtigt.

Man kan kigge på dét, man kalder “The Oxford Offsetting Principles” for at få en idé om, hvad det vil sige at lave CO2-kompensation på den rigtige måde. Det første princip, der skal hjælpe med at sikre, at vi opnå net-zero samfundet siger, at virksomheder skal:


Reducere udledninger, bruge offsets (CO2-kreditter) af høj kvalitet, og revidere regelmæssigt deres kompensationsstrategi, efterhånden som bedste praksis udvikler sig.

 

Det vil sige, den første prioritet for virksomheder skal være at reducere deres CO2-aftryk, så de kan minimere brugen af CO2-kreditter. 

Det rigtige rækkefølge er derfor:

 1. Mål
 2. Reducer
 3. Kompensere/Neutralisere (Offset)

Hos Ecograf bruger vi ClimateCalc til at beregne både vores egen klimapåvirkning og din produkts. Derudover har vi flere milepæle, som vi arbejde med, i forbindelse med reduktion af vores CO2-udledninger. 

Når man kommer til neutralisering- eller kompensationsfasen er det så vigtigt, at man vælger at bruge troværdige og transparente CO2-offsets. Vi har valgt at tilbyde CO2-neutrale tryksager ved at kompensere gennem verificerbare og gennemsigtige CO2-kreditter fra Gold Standard projekter. Projekterne bakkes op af bl.a. Verdensnaturfonden

Hvad er en CO2-kredit (eller -offset)?

En CO2-kredit er et tilgodehavende på en vis mængde drivhusgasser. Mængden svarer til den effekt, som 1 ton CO2 har på den globale opvarmning i en bestemt periode. Kreditterne er fastlagt på baggrund af konkrete klimaprojekter i fx Sydamerika eller Østeuropa (kilde: Grakom).

før og efter billede af en Gold Standard projekt med genplantning af skov i Costa Rica
Projekt: Genplantning af skov i Costa Rica.

No. 2 princip fra The Oxford Offsetting Principles opfordrer virksomheder til at bruge CO2-kreditter, der har fokus på fjernelse af CO2 (carbon removal) og ikke reduktion af udledninger (emissions reductions). De sidstnævnte er nødvendige, men ikke tilstrækkelige til at opnå net-zero på længere sigt.

Når du producere en CO2-neutral tryksag hos Ecograf, kan du vælge at bidrage til to forskellige projekter: 

Er du detaljeorienteret, vil du have mærket, at vi er gået lidt imod princip no.2 ved at købe CO2-kreditter tilknyttet reduktion af udledninger. Det har vi gjort, fordi vi mener, at det også er vigtigt at bidrage til at forbedre livet for de mennesker, der bor i sårbare regioner, højt påvirket af klimaændringer. 

Projekt: Sunde hjemme for alle i Guatemala

Et udpluk af effekter og fordele ved projekterne

Genplantning af skov i Costa Rica

 

 • Skaber sikker, langsigtet beskæftigelse med rimelige arbejdsvilkår.
 • 25 % af det samlede projektareal forvaltes som naturreservater, hvor rester af skove og vådområder bevares som naturlige levesteder og biologiske korridorer for mange truede dyrearter i den tropiske bioregion i Mellemamerika.
 • Baird's Tapiren (Tapirus bairdii), Jaguaren (Panthera onca) og den Store soldaterara (Ara ambiguus) er blot nogle få eksempler på arter af IUCNs rødliste over truede arter,  som allerede er blevet observeret inden for projektområdet.
 • Produktionen af ​​træ af høj kvalitet hjælper med at reducere Costa Ricas afhængighed af træ-import og mindsker presset for at udnytte de resterende gamle regnskove i landet.

Sunde hjemme for alle i Guatemala

 

 • Familier, der lever i fattigdom, får adgang til basale tjenester (i forbindelse med sanitet, rent vand og uddannelse)
 • De nye komfurer fører til mindre eller ingen hoste, luftvejssygdomme og øjenforbrændinger.
 • De forbedrede komfurer sparer en betydelig mængde træ; dermed bidrage til at forhindre skovrydning og bevare biodiversiteten.
 • Fordi, der ikke skal skaffes så meget træ, har børnene mere tid til at gå i skole og lave deres lektier.
 • Programmet bidrager til at stimulere lokale økonomiske aktiviteter og skaber nye beskæftigelsesmuligheder for lokalbefolkningen.
 • Mellem 2015-2018 var der mere end 30.000 tCO2e, der ikke blev udledt pga. denne projekt.

Hvis vi kigger tilbage til The Oxford Offsetting Principles, så handler de sidste principper (no. 3 og 4) om:

 • at skifte til langtidsopbevaring af CO2, dvs. at bruge metoder til lagring af kulstof, der har en lav risiko for “reversal” gennem århundreder. Det kunne for eksempel være, at bruge geologiske reservoirer til lagring af CO2 i stedet for træer. 
 • at støtte udviklingen af de højkvalitets offsets, der er nødvendige for at opnå net-zero (CO2-neutralitet).

Markedet til højkvalitets offsets er dog stadig umoden og underudviklet. Prisen for at kompensere for en ton CO2 gennem produktion af bioolie er omkring 4000 DKK. Vælger man produktion af biokul, betaler man 700-1500 DKK per ton CO2. 

Hos Ecograf har vi valgt at starte vores CO2-kompensation rejse med at tilbyde troværdige CO2-kreditter, der koster omkring 200 DKK/ton CO2. Tager vores kunder godt imod det, så vil vi genbesøge vores tilgang til CO2-neutralisering i 2023.

Brug din forbrugermagt

Skal vi nå Verdensmålene, er det vigtigt at både virksomheder og forbrugere tager ansvar og gør deres del. Derfor opfordrer vi dig til at bruge din forbrugermagt til at skubbe den bæredygtige udvikling i den rette retning.

Det gør du ved at være kritisk og stille spørgsmål næste gang du ser CO2- eller klimaneutrale produkter. Arbejder virksomheden mod at reducere deres CO2-aftryk eller bruger de CO2-neutralisering som en smutvej til grøn markedsføring? Går penge til troværdige CO2-kreditter, som kan spores, eller har de deres egne projekter i gang? 

Har du spørgsmål om Ecografs tilgang til CO2-neutrale tryksager, er du altid velkommen til at sende en email til vores bæredygtighedsansvarlig Natalia.

envelopemagnifiercrosschevron-downplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram