Alt du skal vide om CO2-neutrale tryksager

Hvad er en CO2- eller klimaneutral tryksag?

Udtrykket ”CO2- eller klimaneutral tryksag” kan være misvisende, da det ikke betyder, at tryksagen blev produceret uden udledning af CO2

CO2-neutrale tryksager er faktisk tryksager, hvis klimapåvirkning er blevet kompenseret, f.eks. gennem køb af CO2-kreditter. Det vil sige, at man har betalt for at skabe en form for kunstig balance, for eksempel ved at plante træer - ofte et andet sted i verden end, hvor produktionen ligger.

Neutraliseringen (eller kompensationen) er nødvendig, fordi det ikke er muligt pt. at producere og levere tryksager uden en form for CO2-udledning et eller andet sted i produktets livscyklus.

Lad dig ikke narre: en stor forurener, der betaler en formue til at plante træer og blive “CO2-neutral”, uden at først at forsøge at reducere deres miljøpåvirkning,
er ikke bæredygtig. 

Er CO2-neutralisering bæredygtig?

Ja, så længe det gøres rigtigt.

Man kan kigge på dét, man kalder “The Oxford Offsetting Principles” for at få en idé om, hvad det vil sige at lave CO2-kompensation på den rigtige måde. Det første princip, der skal hjælpe med at sikre, at vi opnår net-zero samfundet* siger, at virksomheder skal:


Reducere udledninger, bruge offsets (CO2-kreditter) af høj kvalitet, og regelmæssigt revidere deres kompensationsstrategi, efterhånden som bedste praksis udvikler sig.

 

Det vil sige, den første prioritet for virksomheder skal være at reducere deres CO2-aftryk, så de kan minimere brugen af CO2-kreditter. 

Den rigtige rækkefølge er derfor:

 1. At måle
 2. At reducere
 3. At kompensere/neutralisere (Offset)

 

Der findes forskellige CO2-beregninger - nogle mere transparente og veludviklede end andre. Vil du opnå pålidelige resultater kan du med fordel vælge en klimaberegner udviklet af en troværdig organisation. Hos Ecograf bruger vi ClimateCalc til at beregne både vores egen og dit produkts CO2-aftryk.

ClimateCalc bygger på den internationale Green House Gas Protocol og den standard for klimaberegning, som den europæiske brancheorganisation, Intergraf, vedtog primo 2010. Derudover overholder ClimateCalc beregningsværktøjet kravene til udarbejdelse af klimaberegninger for trykte produkter i henhold til ISO 16759 samt kravene til udarbejdelse af klimaregnskaber i henhold til ISO 14064-1 (kilde: Grakom).

*Net-zero indebærer at al menneskelig aktivitet ikke udleder netto CO2. IPCC anbefaler, at verden halverer den samlede CO2-udledning i år 2030, og at vi opnår "net-zero" udledning i 2050 for alle lande.

Hvad er en CO2-kredit (eller -offset)?

En CO2-kredit er et tilgodehavende på en vis mængde drivhusgasser. Mængden svarer til den effekt, som 1 ton CO2 har på den globale opvarmning i en bestemt periode. Kreditterne er fastlagt på baggrund af konkrete klimaprojekter i f. eks. Sydamerika eller Østeuropa (kilde: Grakom).

før og efter billede af en Gold Standard projekt med genplantning af skov i Costa Rica
Projekt: Genplantning af skov i Costa Rica.

Kan man stole på CO2-offsets?

Når man kommer til neutraliserings- eller kompensationsfasen er det vigtigt, at man vælger at bruge troværdige og transparente CO2-offsets. Der er penge at tjene i kompensationsmarkedet og derfor findes der mange virksomheder, der sælger CO2-kompensation - det er dog ikke alle, der gør en reel forskel. 

Men frygt ikke, for vi har lavet researchen og har valgt at tilbyde CO2-neutrale tryksager ved at kompensere gennem verificerbare og gennemsigtige CO2-kreditter fra Gold Standard projekter. De betragtes som en af de strengeste klimastandard, og projekterne bakkes op af bl.a. Verdensnaturfonden. 

I løbet af de sidste to år har vi bidraget til flere forskellige Gold-Standard projekter, hver gang vi har produceret en CO2-neutral (eller bedre sagt, CO2- kompenseret) tryksag: 

Projekt: Sunde hjem for alle i Guatemala

Et udpluk af effekter og fordele ved projekterne

Genplantning af skov i Costa Rica

 

 • Skaber sikker, langsigtet beskæftigelse med rimelige arbejdsvilkår.
 • 25 % af det samlede projektareal forvaltes som naturreservater, hvor rester af skove og vådområder bevares som naturlige levesteder og biologiske korridorer for mange truede dyrearter i den tropiske bioregion i Mellemamerika.
 • Baird's Tapiren (Tapirus bairdii), Jaguaren (Panthera onca) og den Store soldaterara (Ara ambiguus) er blot nogle få eksempler på arter af IUCNs liste over truede dyrearter, som allerede er blevet observeret inden for projektområdet.

Sunde hjem for alle i Guatemala

 

 • Familier, der lever i fattigdom, får adgang til basale ydelser (i forbindelse med sanitet, rent vand og uddannelse)
 • Nye komfurer fører til mindre eller ingen hoste, luftvejssygdomme og øjenskader, samt sparer en betydelig mængde træ; dermed bidrage de til at forhindre skovrydning og bevare biodiversiteten.
 • Da der ikke skal skaffes så meget træ, har børnene mere tid til at gå i skole og lave deres lektier.
 • Programmet bidrager til at stimulere lokale økonomiske aktiviteter og skaber nye beskæftigelsesmuligheder.

Plantning af biodiverse skove i Panama

 

 • Mere end 7,5 millioner træer fra 20 forskellige arter er blevet plantet – hvilket fanger kulstof og mindsker klimaforandringerne.
 • 25% er blevet erklæret som et beskyttet naturområde.
 • 15 truede dyrearter fra den Røde Liste har fundet et hjem i projektets skove.
 • Projektet giver gode beskæftigelsesmuligheder for den lokale befolkning med en løn over den lovlige minimumssats, sundhedsforsikring og en pensionsordning
 • Vidensdeling om brugen af bæredygtige og innovative skovdriftsteknologier, GIS og overvågningssystemer i Panama lægger grundlaget for fremtidige projekter.

I den ideelle verden, ville vi kunne tilbyde CO2-kreditter, der bidrog til langtidsopbevaring af CO2, som f.eks. geologiske reservoirer til lagring af CO2 i stedet for træer. 

Desværre er markedet for højkvalitetskreditter stadig umodent og underudviklet. Prisen for at kompensere for et ton CO2 gennem produktion af bioolie er omkring 4000 DKK. Vælger man produktion af biokul, betaler man 700-1500 DKK per ton CO2

Hos Ecograf har vi valgt at tilbyde troværdige CO2-kreditter, der koster omkring 270 DKK/ton CO2

Brug din forbrugermagt

Skal vi nå Verdensmålene, er det vigtigt, at både virksomheder og forbrugere tager ansvar og gør deres del. Derfor opfordrer vi dig til at bruge din forbrugermagt til at skubbe den bæredygtige udvikling i den rigtige retning.

Det gør du ved at være kritisk og stille spørgsmål næste gang du ser CO2- eller klimaneutrale produkter. Arbejder virksomheden hen mod at reducere deres CO2-aftryk eller bruger de CO2-neutralisering som en smutvej til grøn markedsføring? Går pengene til troværdige CO2-kreditter, som kan spores, eller har de gang i deres egne projekter? 

Har du spørgsmål om Ecografs tilgang til CO2-neutrale tryksager (eller finder du fejl eller mangler i teksten), er du altid velkommen til at sende en email til vores bæredygtighedsansvarlige Natalia.

Projekt: Biodiverse skove i Panama 
envelopemagnifiercrosschevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram