Ecograf og de 17 Verdensmål

En plan er kun lige så god som dens implementering

Hvad er FNs 17 Verdensmål?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. (kilde: UNPD Danmark)

Ecografs arbejde med Verdensmålene

Tiden flyver, ressourcerne forsvinder og 2030-deadlinen nærmer sig med hastige skridt. 

Hos Ecograf arbejder vi med de mål og delmål, der er relevante for vores branche og forretningsmodel, dvs. dér, hvor vi kan skabe værdi og gøre en reel forskel. Primært arbejder vi med Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmål 12 handler om bedre forbrug af vores begrænsede naturressourcer. Både virksomheder og forbrugere skal blive bedre til at begrænse mængden af affald, der produceres og mængden af jomfrumateriale, der tages i brug. Delmål 12.5 specificerer, at affaldsgenereringen skal reduceres væsentligt inden 2030. Det skal ske gennem fokus på forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse. Konkret betyder det, at spild skal begrænses, hvorved unødig produktion begrænses.

Det passer meget godt med, at vi er et digitalt trykkeri, der nemt og hurtigt kan producere små oplag til en fornuftig pris. Når vores kunder vælger kun at producere dét, man skal bruge, undgår de det unødvendige spild, som det kan medføre når der produceres meget store oplag, hvor der tit kan være tryksager i overskud. Vi arbejder desuden aktivt med LEAN-principper, og er i gang med at optimere processer og arbejdsgange i vores produktion, der begrænser spild yderligere. Igennem både store og små skridt - fra vores arbejde hen mod at blive ISO14001-certificeret til vores løbende genbrug af emballage - bevæger vi os i den rigtige retning. 

Hos Ecograf vægter vi vidensdeling højt, og derfor har udarbejdet en guide til, hvordan du som kunde kan gøre din tryksag mere bæredygtig

Selv om vores hovedfokus er hos Verdensmål 12, medfører samspillet mellem de 17 Verdensmål, at vi også har en positiv indflydelse bl.a. Verdensmål 13: Klimaindsats og 15: Livet på land. 

Igennem løbende investeringer i Ecografs vækst og udvikling, er vi med til at støtte Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst her i Danmark. Det gør vi ved at skabe fremgang og jobs i den grafiske branche med overenskomstmæssig løn og ordentlige danske arbejdsvilkår.

Vores indsatser ift. mål 8, 12, 13 og 15 muliggør, at vi kan arbejde holistisk med bæredygtighed ved at bidrage til de tre dimensioner af den bæredygtige udvikling: økonomisk, miljømæssig og social.

Læs videre for at læse om et udpluk af tiltag i forbindelse med de forskellige mål og delmål, vi arbejder med:

vi støtter miljøvenlig pakning

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.1 – Skab bæredygtig økonomisk vækst

Ecografs vækst og udvikling er med til at skabe fremgang og jobs i den grafiske branche. Med produktion 100% i Danmark[1] giver vi vores kunder en garanti for dansk kvalitet og ansvarlighed i produktionen af deres tryksager. Samtidig støtter Ecograf dermed den danske model på arbejdsmarkedet, med overenskomstmæssig løn og ordentlige danske arbejdsvilkår.

Vi sætter også en ære i vores personales faglighed og deres udvikling. Det er derfor, vi sørger for relevant opkvalificering og udbygning af vores medarbejderes viden og tekniske kompetencer.

Delmål 8.4 – Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Se verdensmål 12.

Delmål 8.5 – Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Ved at producere kun i Danmark, skaber vi arbejdspladser med gode arbejdsvilkår. Desuden arbejder vi imod diskri­mination på arbejdsmarkedet både med ligeløn for arbejde af samme værdi, samt ligebehandling af jobansøgere uanset deres etnicitet, religion, køn, alder, seksuelle orientering eller handicap.

Når det er muligt, hjælper vi både faglærte og ufaglærte arbejdsløse tilbage i beskæftigelse ved at deltage i forløb som Camp Future og ved at tilbyde virksomhedspraktik, fleksjob og elevpladser, der hjælper unge i arbejde.

Delmål 8.8 – Beskyt arbejdstager-rettigheder og skab sikre arbejdspladsmiljøer

Ecograf gruppen er medlem af GRAKOM Arbejdsgivere, der har tegnet overenskomst med HK/Privat. Vi respekterer dermed den danske model, og tager gennem overenskomsten ansvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Samtidig lever vi op til de høje danske standarder, der gælder inden for arbejdsmiljø samt for uddannelse og efteruddannelse af vores nuværende og kommende medarbejdere.

Derudover er vi tilsluttet Det grafiske CSR-kodeks, som er en standard og en praksis for at handle ansvarligt. Kodekset tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper, og er udformet, så det afspejler arbejdstager og arbejdsgivers holdning og tilgang til grafiske virksomheders ansvar.

[1] Enkelte ordrer (1-2 årligt), som vi ikke selv kan gennemføre, sendes til nøje udvalgte udenlandske underleverandører – men kun, når produktets levetid er lang nok til, at den kompenserer for dens transport (dvs. primært kun hardcover bøger).

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Svanemærket er et af verdens strengeste miljømærker. Ved at leve op til dens meget skrappe miljøkrav, har vi fokus på helheden og den samlede miljøbelastning fra vores produktion[1]. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket. Hele trykkeriets livscyklus fra papir, produktion, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, der ligger bag Ecografs svanemærkning.

Derudover, bruger vi rådgivning og vidensdeling til at give vores kunder den forståelse, de har brug for, til at træffe det mest bæredygtige valg. I den forbindelse, tilbyder vi også gratis miljømærkning af tryksager, til gavn både for vores kunder (som dermed nemt kan synliggøre deres hensyntagen til miljøet) og den endelige forbruger, som kan bruge miljømærkninger til at tage informerede beslutninger.

Delmål 12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt

Vores Svanemærke betyder, at vi opfylder skrappe krav, der bl.a. omfatter brug af bæredygtigt produceret papir. Det vil sige, mindst 60% af Ecografs årlige forbrug af papir skal være miljømærket eller inspected (kontrolleret) papir. Faktisk var 71% af Ecografs forbrug af papir i 2020 enten kontrolleret eller Svanemærket. De resterende 29% bar EU-blomsten.

Vi er desuden godkendt til FSC®-certificering af tryksager. Når du som forbruger eller virksomhed vælger FSC, er du med til at sikre den biologiske mangfoldighed og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra.

Hos Ecograf har vi truffet et aktivt valg, om ikke at blive Cradle-to-Cradle (vugge-til-vugge) certificeret, da vi, ligesom andre eksperter, ikke mener at denne certificering er relevant for vores branche. Tryksager er stort set bionedbrydelige og komposterbare, men den mest bæredygtige tilgang er at genanvende papiret så meget som muligt: papirfibre kan genanvendes mange gange (op til 25 gange, afhængigt af fibertypen og anvendelsen[2]). Brugt papir er således en vigtig råvare, der består af naturlige ressourcer. Hos Ecograf fortsætter vi derfor med (og opfordrer kunderne til) at sortere papir, så det bliver genanvendt – for ellers går vigtige naturressourcer til spilde.

Det er dog ikke kun i vores produktion at vi passer på naturressourcerne. Vores rengøringsmidler og sæber er for eksempel altid svanemærket. Og får vi brug for ekstra kontormøbler eller udstyr, prioriterer vi så vidt muligt at købe brugt.

Delmål 12.4. Håndtér kemikalier og spildprodukter ansvarligt

Da vi udfasede de fleste kemikalier ved, at vi ændrede vores produktion fra offsettryk til digitaltryk, bruger vi stort set kun toner/blæk, og en lille smule hjælpekemikalier. De håndteres og bortskaffes altid ifølge databladet for hvert enkelt produkt.

Delmål 12.5. Reducerer affaldsgenerering gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding

Ét af Ecografs mål i forbindelse med vores grønne omstilling er at reducere vores mængder af usorteret affald, dvs. at prioritere genbrug og genindvinding så vidt muligt. Derfor har vi, sammen med Stena Recycling, udarbejdet en affaldssorteringsplan, hvor langt de fleste restmaterialer tilknyttet vores produktion sorteres på en måde, der optimerer genindvinding.

Derudover genbruger vi emballage og træpaller. Det gør vi ved at gemme de kasser og paller, som vi modtager fra vores leverandører og genbruge dem, når de passer til vores forsendelser. For eksempel bruger vi de papkasser, som vores toner kommer ind i, til at sende plakater ud til vores kunder. Ved at give kassen et ”genbrugsemballage”- label, skaber vi opmærksomhed omkring miljøet blandt kunderne.

Vores kunder bliver også opfordret til at genbruge, for eksempel gennem vores roll-up retursystem. Kunderne kan købe en luksus roll-up for næsten samme pris som den billige udgave – så længe de sender kassetterne retur til os inden for fire måneder. Så sparer vi miljøet for alle de billige roll-ups, som bliver deponeret så snart messen eller netværksarrangementet er overstået.

Delmål 12.6. Integrerer oplysninger om bæredygtighed i virksomhedens rapporteringscyklus

Hos Ecograf mener vi, at vores bæredygtige indsats skal gå hånd i hånd med ærlig rapportering, til gavn for både os, vores kunder og vores samarbejdspartnere. Derfor går vi efter troværdige miljømærkninger, som forbrugerne kan stole på - og vi bruger ikke miljømæssige påstande, vi ikke kan dokumentere.

I den forbindelse er Ecograf ved at få implementeret brugen af ClimateCalc, som et værktøj, der skal muliggøre en mere akkurat rapportering (se Verdensmål 13). På samme tid arbejder vi hen imod at opnå et ISO-certificeret miljøledelsessystem.

Og selvfølgelig gør vores Svanemærke, at vi regelmæssigt skal rapportere om vores bæredygtige indsats og bevise, at vi stadig opfylder alle krav til miljøcertificeringen.

[1] I de sjældne tilfælde, hvor vi bruger underleverandører (mindre end 5% af vores produktion), stilles der også krav til dem.

[2] Kilde: Putz, Hans-Joachim / Schabel, Samuel: Der Mythos begrenzter Faserlebenszyklen. Über die Leistungsfähigkeit einer Papierfaser. (The myth of limited fibre life cycles. On the performance capability of paper fibres.) In: Wochenblatt für Papierfabrikation. 6/2018, S. 350-357

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Vi producerer med grøn strøm. Det betyder, at Ecograf har indgået en aftale med Aura (vores el leverandør), hvor vi betaler for, at den strøm, der dækker vores årlige elforbrug, er produceret af danske vindmøller (Vindenergi Danmark). Det er sådan, vi “bruger” vedvarende energikilder, når der ikke findes noget elselskab, der udelukkende kan garantere os grøn strøm (strømmen i Danmarks elnet er et blandingsprodukt, der kommer både fra fossile brændsler og vedvarende energikilder).

Til at tilvejebringe eksakt information om vores produkters klimabelastning set i et livscyklusperspektiv bruger vi værktøjet ClimateCalc. På baggrund af en sådan information kan vi og vores kunder foretage en prioriteret indsats med henblik på at minimere klimabelastningen før en eventuel neutralisering eller kompensation.

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på land

Hos Ecograf, ligesom hos andre danske trykkerier, bruger vi papir udelukkende fra skandinaviske og europæiske skove. Disse skove vokser årligt med et areal, der svarer til 1,5 gange Fyn, fordi man planter flere træer, end man fælder. Der bruges derfor aldrig træ fra truede skove eller regnskove.

Vi er desuden stolte af FSC certificeringen af vores papir og tryksager, da den garanterer, at de papirkvaliteter, som er FSC-certificeret, er blevet produceret under ordentlige forhold med respekt for skoven og bæredygtighed. I FSC-skovene bliver der ikke fældet mere træ, end der genplantes – eller hvad skoven selv kan nå at reproducere. FSC certificeringen garanterer også, at dyr og planteliv i skoven bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, gør det under rimelige arbejdsforhold, dvs. med ordentligt sikkerhedsudstyr og fornuftig løn.

Da vi er Svanemærkede, lever vi op til krav, der ofte kan være strengere end lovgivningen, f.eks. i forbindelse med brug af kemikalier. Det er fordi Svanemærket tager udgangspunkt i forsigtighedsprincippet, når stoffer er mistænkt for at kunne have alvorlige miljø- og sundhedspåvirkninger. På den måde skader vi ikke miljøet med kemikalier eller farlige stoffer. Desuden producerer vi med digitaltryk, så der er ingen brug af vand eller aluminiumstrykplader i vores produktion. 

Sådan er vi med til at støtte både delmålet 15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand og 15.5. Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder.

Læs mere
envelopemagnifiercrosschevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram